HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLER

Dijital Dönüşüm Ürünleri

E-Dönüşüm, alışılmış evrak dosyalama, belgeleme, saklama yöntemlerini tümüyle değiştiriyor.

Haberleşmeden alışverişe, finansal hizmetlerden eğlenceye kadar gündelik alışkanlıklarımızı değiştiren dijital dönüşüm, iş hayatını da farklılaştırıyor. Şirketler dijital dönüşümle hem bilgiyi dijital ortama aktarmanın rahatlığını yaşıyor hem de maliyet ve zaman avantajlarıyla verimliliklerini artırıyor. Siz de dijital dönüşümle şirketinizi geleceğe hazır hale getirin, bilgiye her yerden ve hızlı bir şekilde ulaşmanın rahatlığını yaşayın.

Siz de Dijital Dönüşümle Şirketinizi Geleceğe Hazır hale getirin…

Bilgiye istediğiniz her yerden ve hızlı bir şekilde ulaşmanın rahatlığını yaşayın.

ENTEGRE TÜRK 

Dijital Dönüşüm Ürünleri

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

Dönüşüm Ürünleri Genel Bilgiler

E - Fatura

Dijital Dönüşüm

e-Fatura, bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belgedir.

Daha Fazla Bilgi »

E - Arşiv

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

e-Arşiv, faturaların elektronik ortamda oluşturulması / gönderilmesi ve ikinci nüshalarının da elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan uygulamadır.

E - Defter

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

e-Defter ile yevmiye ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması,  açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin yapılması mümkündür.

E - İrsaliye

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir belgedir ve sevk irsaliyesi yerine geçer.

E-İmza

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

e-İmza elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

Daha Fazla Bilgi »

KEP

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışmalarda kullanılır. Paylaşımlarınızı korurken, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eder.

Zaman Damgası

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

Zaman damgası  e-ticaret ve özel sektördeki uygulamaların onay zamanlarını belirlemek amacıyla kullanılır.

KEP Mutabakat

ENTEGRETÜRK DİJİTAL

Şirketlerin müşteri veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak borç hesaplarını elektronik ortamda karşılaştırma imkanı sağlar.

Güvenli, hızlı, ekonomik ve çevre dostu  olan e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama taşıyarak ödeme ve tahsilat süreçlerinizde hızınızı ve veriminizi artırırken, maliyetleri azaltarak tasarruf edersiniz.

Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

 • Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma
 • Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
 • Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
 • Hızlı mutabakat ve nakit akışı.
 • Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
 • Uluslararası standartlara uyum
 • Hızlı uyuşmazlık çözümü
 • Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
 • Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

Ticari firma olarak Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.

1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemektedir.

Kamu Sertifikasyon Merkezinden mali mühür başvurusu yapınız

http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/#basvuru_sureci

Mali mührünüz geldikten sonra Gelir İdaresine elektronik başvuru yapın. Başvuru yöntemi olarak özel entegrasyonu seçin.

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru

EntegreTürk Özel entegratörlük için yeni bir hesap oluşturup sipariş girişi ve kontör alımı gerçekleştirin.

Ana Sayfa

EntegreTürk tarafından gönderilen sözleşme.exe dosyasını çalıştırıp, mali mühür ile imzalama işlemi yapmanızın ardından hesabınız aktif hale getirilecektir.

Hızlı, Kolay ve Düşük Maliyetli e-Arşiv ile tüm faturalarınızı elektronik ortamda oluşturmanın ve kolayca saklamanın rahatlığını yaşayın. İş gücü, dağıtım, baskı ve arşivlemede tasarruf sağlayın.

Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.  E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

 • Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması
 • Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
 • Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
 • Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
 • Uluslararası standartlara uyum
 • Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
 • Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

Ticari firma olarak Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Sadece EntegreTürk  e-Arşiv’e başvurarak e-Arşiv uygulamasına geçebilirsiniz. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmanız gerekmez.

e-Arşiv uygulamasının kolaylıklarından yararlanmak için, öncelikle e-Fatura uygulamasına geçmeniz gerekir.

Detaylar İçin Tıklayınız

Güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturup, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden görüntüleyin ve iş süreçlerinizi hızlandırın.

E-Dönüşümün bir parçası olarak uygulamaya geçilen e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliğe sahip, uygulamanın elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Ancak e-İrsaliye uygulamasıyla yeni bir belge ortaya çıktığı düşünülmemelidir. Kağıt irsaliye üzerinde bulunması gereken tüm bilgiler, e-İrsaliye üzerinde de yer alır. Merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yer aldığı e-İrsaliye, yalnızca uygulamaya geçiş yapmış kayıtlı şirketler arasında kullanılabilecek.

Firmaların kullandığı sevk irsaliyesi yerine geçen e-İrsaliye, herhangi bir ürünü teslim alan tarafa iletilir. Malların sevki sırasında e-İrsaliyenin kağıt çıktısı araçta bulundurulur. Düzenlenen e-İrsaliyenin saklanma süresi ise yasal olarak 10 yıldır.

 • Kağıt irsaliye hazırlamak için harcanan zaman, e-İrsaliye uygulaması ile minimum seviyeye iner. Bu da firmalar için zamandan ve personelden tasarruf anlamına gelir.
 • Kağıt irsaliyenin basımı, hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi için yapılan masrafalar, e-İrsaliye ile minimum seviyeye ineceği için firmaların maddi yönden tasarruf elde etmesini sağlar.
 • e-İrsaliye, elektronik ortamda aktarılacağı için alıcı ve satıcı arasındaki belge ulaştırma süresi oldukça kısalır. Bu da düzenleme, kabul, ret, kısmi kabul, iade ve yaşanacak çeşitli aksaklıkların hızlıca satıcıya iletilmesine imkan tanır.
 • Geçmiş dönemlerde hazırlanan irsaliyelere ulaşım ya da denetim ve kontrol anlarında, elektronik ortamda yer alan e-İrsaliyelere ulaşım süresi saniyelerle ölçülür.
 • Hazırlanan tüm e-İrsaliyeler 10 yıl süreyle dijital ortamda arşivlenir. Bu da kağıt irsaliyelerin arşivlenmesi için harcanan zaman, mekan ve personel masrafını ortadan kaldırır.
 • e-İrsaliye sistemi, firmaların muhasebe sistemlerine entegre edilebildiği için parasal giriş-çıkışların hızı artar. Ayrıca raporlama için de kolaylık sağlar.

Kağıda basılı irsaliyeler için kesilen binlerce ağaç, e-İrsaliye sayesinde doğadaki varlığını sürdürmeye devam eder.

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na e-İrsaliye içinde başvuru yapmanız gerekir. Ardından EntegreTürk e-İrsaliye uygulamasına başvurarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-İrsaliye uygulamasının kolaylıklarından yararlanmak için, öncelikle e-Fatura uygulamasına geçmeniz gerekir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır.

e-İmza (Elektronik İmza) elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-imza (Elektronik İmza), elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler, e-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır.

 • Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik,
 • Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi,
 • Etkin ve kolay iş akışları,
 • Azalan evrak gönderi giderleri,
 • Arşivleme tasarrufu,
 • Zaman tasarrufu.

E-imza, bir kurumda imza yetkisi kimde ise o kişi tarafından atılabilen bir imzadır. Çünkü bu imza türü, bilgisayar ortamında kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra atılabilmektedir.

 • e-Devlet uygulamalarında,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine uyumlu işlemlerde
 • Ticari Sicil işlemlerinde (MERSİS projesi bünyesinde olanlar)
 • Kamu projelerinde (MERSİS, UYAP, KEP, EREÇETE, E-DEVLET, EKAP, TİTUBB), e-imza kullanılması zorunludur.
 • Hizmet sözleşmelerinde ve çalışanların gerekli evraklarında,
 • Bankaya talimat verirken,
 • Bayiler arası sipariş verilirken,
 • Onay gerektiren formlarda,
 • Şirketlerin yönetim toplantılarında alınan kararları onaylarken elektronik imza kullanılabilir.

(Kayıtlı Elektronik posta) KEP; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin sonradan değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği ve delil niteliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

(Kayıtlı Elektronik posta) KEP, Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır. Daha basit bir ifade ile KEP; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin sonradan değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği ve delil niteliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

 • Tarafsız yasal koruma ve güvence
 • Teslimat ve okuma garantisi
 • Gönderi bütünlüğünün korunması
 • Mobil uyumluluk
 • Zaman ve maliyet tasarrufu
 • Kullanım kolaylığı
 • Çevre duyarlılığı
 • İş süreçlerinde hız ve verimlilik
 • KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli bir biçimde mail iletişiminde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır.
  KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi birçok farklı içerikli ileti, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaşır.
  Bilgi akışının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve kullanım kolaylığı ile zaman kazanılır. Kağıt kullanımının ortadan kalkması ile arşivleme, posta gibi işlem maliyetlerinin düşmesi sağlanır. Ayrıca çevrenin korunmasına da katkıda bulunulur.
  Gönderilecek e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenir.
  KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise gönderinin kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir.
  Gönderi teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.
  KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar kesin delil mahiyetindedir. KEP delili adı verilen bu kayıtlar; gönderi zamanı, gönderici ve alıcı kimlikleri, teslim edilme zamanı, okunma zamanı, içeriğin bütünlüğü bilgileridir.
  Kayıtlı elektronik posta hukuken kesin delil teşkil eder.
  Gönderilen KEP, ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğü değiştirilmeden korunur. Gönderi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve gönderiye müdahalede bulunulamaz.
  Başarılı bir şekilde gönderilen, ancak alıcı tarafından açılmayan KEP iletisi, mevzuat uyarınca KEP gönderisinin ulaşmasından 24 saat sonra okundu olarak kabul edilir.
  KEP gönderimi ancak elektronik imza ile yapılabildiğinden, KEP hesap sahibinin e-imza sahibi olması gerekmektedir.
  Hesap sahiplerinin bilgilerinin yer aldığı, gerçek zamanlı olarak güncellenen bir KEP rehberi mevcuttur. Kurumların KEP rehberinde bulunmaları mevzuat uyarınca zorunludur. Bireysel kullanıcıların ise KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması bu yönde taleplerinin olmasına bağlıdır.
  Bireysel KEP hesaplarında kurum ya da kişiler tarafından KEP rehberinde zorunlu olarak görülecek olan bilgiler; KEP hesap adresi, T.C. Kimlik numarası, isim ve soy isimdir. Görünür kılınması isteğe bağlı olan bilgiler ise; hizmet şekli, unvan, adres, imza doğrulama verisi ve telefon numarasıdır.
  Kurumsal KEP hesaplarında kurum ve kişiler tarafından KEP rehberinde zorunlu olarak görüntülenecek bilgiler; KEP hesap adresi, MERSİS numarası, tüzel kişinin tam adı, ana faaliyet alanı, merkezinin bulunduğu il ve adres bilgileridir. Görüntülenmesi isteğe bağlı olan bilgiler ise; işlem yetkilisi veya yetkililerinin isimleri, soy isimleri ve unvanlarıdır.
  KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. KEP hesapları bireysel kullanıcılar için tek bir kişiye aittir, birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. Kurumsal hesaplar için, başvuru sırasında veya daha sonra, birden fazla işlem yetkilisi veya alt işlem yetkilileri atanabilir, kurumlar istedikleri zaman işlem yetkilisini ve/veya alt işlem yetkililerini değiştirebilirler.

Kurumsal KEP Hizmetleri ve Kullanım Alanları
ENTEGRETÜRK KEP’le kurumunuzun tüm yazışmalarını ve belge paylaşımlarını, maaş ödeme talimatlarını, bordro ve fatura gönderimlerini, hesap mutabakatlarını, sözleşme gönderimlerini ve alımlarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla dakikalar içinde yasal geçerli ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasını sağlar. Resmi, ticari işlemlerin hızlı ve verimli biçimde yürütebilirsiniz.

Bireysel KEP Hizmetleri ve Kullanım Alanları
Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı sahipleri ENTEGRETÜRK KEP ile özel, ticari ve hukuki tüm yazışma ve belge gönderimlerini vakit harcamadan, güvenle, düşük maliyetle ve doğaya katkıda bulunarak gönderebilirler. Bireyler günlük hayatlarında KEP’i, online alışveriş siparişleri, e-Fatura, banka talimatları, başvuru, dilekçe, kredi kartı hesap özeti dökümleri, ihtar/ihbar, sözleşme, tebligat, e-ticaret işlemleri, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanabilirler.

Yardım için Ekibimize Yazın